НОРМАТИВНА БАЗА

Нормативні докумети відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації 
педагогічних та науково-педагогічних працівників у комунальному закладі вищої освіти "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради
Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за темою «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти різних типів»
Перелік нормативних документів, на яких базується програма курсів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників


Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"
Концепція розвитку інклюзивної освіти (від 01.10.2010) // Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання. Наказ МОН № 912 від 01.10.2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189 .
Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради, 2001, № 30. – С. 142–150.
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 2–3. – С. 36–42.
Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2015 № 1/9-169 Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах
Лист Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 № 1/9-487 Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах
Лист Міністерства освіти і науки України від 01.09.2016 № 2/4-14-1699-16 Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002.

Немає коментарів:

Дописати коментар